#Sistar Summer Queen

3 Bài viết

SISTAR tiết lộ thường xuyên cùng làm việc này, fan tiếc hùi hụi: "Vậy sao lại tan rã?"

Một mùa hè chỉ có đôi ta: Hyolyn và Dasom (SISTAR) diệt gọn 'summer queen' gen 3, bắt được cả trend genZ

Summer Queen 2021 sẽ là ai: RED VELVET, Brave Girls hay SiSTAR?