Logo VieZ

#Sài Gòn đâu có lạnh

2 Bài viết

"Sài Gòn đâu có lạnh"

"Sài Gòn đâu có lạnh"

Nhạc Việt|05.12.2021
TikToker nói "Sài Gòn đâu có lạnh", netizen đáp "thì nóng muốn xỉu nè"

TikToker nói "Sài Gòn đâu có lạnh", netizen đáp "thì nóng muốn xỉu nè"

Social Biz|06.11.2021

Siêu Hot

menu