#quán quân Uni-VERSE Dance Competition.

2 Bài viết

Dấu ấn của Black Out Crew: Đội “cán đích” Á quân 2 tại Uni-VERSE Dance Competition

BIG BOOM Dance team kết thúc “ngọt ngào” với vị trí Á quân tại Uni-VERSE Dance Competition