#phong cách thời trang gây tranh cãi của Dược sĩ Tiến

2 Bài viết

Nghi vấn chiếc áo 'quét đất' của Dược sĩ Tiến đạo nhái

Chiếc áo 'ô dề' của Dược sĩ Tiến: Đem trải sàn như tấm thảm rồi lấy lên mặc?