#Ngyễn Thùy Trang

1 Bài viết

Gặp gỡ Thùy Trang: Có 1 tỷ ở tuổi 25, nhưng bỏ lỡ thanh xuân rực rỡ