#Nguyễn Thịnh là ai

2 Bài viết

Nguyễn Thịnh (Xì Lin): Đến khi người khác hỏi vì sao không làm clip, khi đấy mới nhận ra giá trị của nội dung mình làm

Social Star gây sốt với slogan chất chơi: "Ở Việt Nam, chúng tôi không nói thế này"