#nghi vấn chia tay

1 Bài viết

Đạt G và vợ cũ Hoài Lâm đồng loạt bỏ theo dõi, ẩn ý "khi 1 ai bỏ đi mất rồi"