#NarR bị quỵt tiền lương

1 Bài viết

Không chỉ vì trả lương 1 triệu cho 6 tháng, Team Flash tiếp tục bị NarR "bóc phốt" do...