Logo VieZ

#Khoa thiết kế Đại học Hoa sen

3 Bài viết

Gặp gỡ Á khoa Fashion Creation 2022 với BST “LOST IN THE WILD” đậm chất hoang dại

Gặp gỡ Á khoa Fashion Creation 2022 với BST “LOST IN THE WILD” đậm chất hoang dại

Gặp gỡ Á khoa Fashion Creation 2022 cùng BST “SAIGON 2049” về tương lai thành phố

Gặp gỡ Á khoa Fashion Creation 2022 cùng BST “SAIGON 2049” về tương lai thành phố

Mãn nhãn trước các BST đầy ấn tượng trong đồ án tốt nghiệp của sinh viên Đại học Hoa sen

Mãn nhãn trước các BST đầy ấn tượng trong đồ án tốt nghiệp của sinh viên Đại học Hoa sen

Siêu Hot

menu