#Jessica debut

1 Bài viết

Jessica chính thức debut cùng nhóm nhạc Trung Quốc, netizen kiểu: Biết lựa ngày ghê!