#IU thắng kiện

1 Bài viết

Bình luận ác ý về IU, antifan lãnh ngay án phạt tù