Infographic: Hành trình của Quang Hải tại Pháp

Gần một tháng xuất ngoại sang Pháp thi đấu, Quang Hải liên tiếp tạo nên những thành công lớn trong sự nghiệp như thế nào?

infographic hanh trinh cua quang hai tai phap - anh 0
infographic hanh trinh cua quang hai tai phap - anh 0

Vì sao Quang Hải cần đi Pháp?

Mức lương của Quang Hải tại Pháp là bao nhiêu?

Bùng nổ truyền thông Pháp nếu Quang Hải gia nhập Pau FC?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ