logo future

iPhone SE bị người Việt "ghẻ lạnh" nhưng lại là nước cờ quá khôn khéo của Apple

Khánh Trang|

iPhone SE rẻ chủ yếu là do các linh kiện được dùng lại từ các mẫu cũ. Nhưng mục đích của Apple khi tạo ra chiếc điện thoại giá rẻ này là gì?

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.