ĐỘC QUYỀN: Johnny Dang chia sẻ về mối quan hệ với Khoa Pug

Johnny Dang là một trong những người Việt thành công trên đất Mỹ. Từ trước đến nay, anh chỉ trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông lớn ở nước ngoài. Còn ở Việt Nam, là trang đầu tiên Johnny Dang chọn để chia sẻ thông tin độc quyền.

Tuổi thật của Johnny Dang

Johnny Dang: "Khoa Pug đã không giữ lời hứa"

Johnny Dang lên tiếng rồi, sao Khoa Pug vẫn lặng yên đến thế?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ