#Đình Trọng

3 Bài viết

Đình Trọng và dương tính với Covid-19, trận Bình Định – Viettel nguy cơ hoãn

Một lòng hướng về Mỹ Đình cùng Hùng Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Minh Vương,...