Đáp án tham khảo đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2022 tất cả mã đề

Dưới đây là gợi ý giải đề Vật Lý từ Ban chuyên môn của Tuyensinh247.

Sáng ngày 8/7, hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước đã bước vào ngày thi thứ 2 của kì thi THPT Quốc gia 2022 với 2 tổ hợp thi đó là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Có hơn 319.000 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên (chiếm 31,86%); gần 556.000 thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội (chiếm 55,45%). Toàn bộ các môn đều có hình thức trắc nghiệm, mỗi môn thành phần có thời gian làm bài 50 phút.

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Tổ hợp khoa học tự nhiên bao gồm 3 môn: Vật lý, Hóa học và Sinh học. Với môn Vật lý, đây là môn thi đầu tiên trong tổ hợp 3 môn của khối Khoa học tự nhiên. 

Dưới đây là gợi ý giải đề Vật lý từ Ban chuyên môn của Tuyensinh247. 

Đáp án mã đề 201

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 202

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 203

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 204

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 205

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 206 

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 207

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 208

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 209

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 210

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 211

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 212

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 213

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 214

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 215

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 216

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 217

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 218

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 219

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 220

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 221

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 222

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 223

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

Đáp án mã đề 224

dap an tham khao de thi mon vat ly thpt quoc gia 2022 tat ca ma de - anh 0

CẬP NHẬT: Đáp án tham khảo đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2022 tất cả mã đề

Cập nhật: Đáp án tham khảo đề thi môn GDCD THPT Quốc Gia 2022 tất cả mã đề

Thí sinh, giáo viên nói gì về đề thi tổ hợp Tốt nghiệp THPT 2022?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ