#Đại sứ thương hiệu

1 Bài viết

Gen Z làm đại sứ thương hiệu Cartier khu vực Bắc Mỹ: Từng bỏ học, trở thành YouTuber nổi tiếng sau 2 năm