#Cừu Bông

2 Bài viết

'The Masked Singer Vietnam': Cừu Bông lộ là Khởi My, nguy cơ bị loại

Lật Mặt Nạ - Cừu Bông #1: Vì đâu khán giả liên tục gọi tên Khởi My?