#Cris Devil Gamer và Mai Quỳnh Anh

2 Bài viết

Khi Cris Phan nghe vợ nói: "Em thích màu vàng!"

Cris Devil Gamer và Quỳnh Anh ra clip mới, netizen vào hỏi "Ủa đi du lịch hay đi phát "cơm chó"