#cô gái chê bạn trai nghèo

1 Bài viết

mới nghe nói: Chê bạn trai nghèo vì mời ăn lẩu, cô gái nhận chỉ trích lớn từ netizen