#Chat riêng với Huỳnh Tú

2 Bài viết

Kỳ lạ: Ca sĩ hát live nhưng toàn mời fan 'tiếp tục hát nào'

Chat riêng với Huỳnh Tú: Định cầm mic la lên "anh Karik ảnh đạp kìa!"