logo future

Bất ngờ với robot chuyên dùng tái chế iPhone thành những vật liệu tinh khiết

Khánh Trang|

Các vật dụng điện tử như smartphone rất có hại cho môi trường. Do đó, để xử lý tối ưu các rác thải công nghệ này, Apple đã tạo ra một robot chuyên tái chế tên là Daisy.

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.