#Bạch Lan Phương

2 Bài viết

Điều gì cũng có thể xảy ra: Huỳnh Anh phát tướng tăng gần 20 ký, lên hình chỉ dám... chụp nửa mặt

Huỳnh Anh khóa môi bạn gái mừng sinh nhật 18 tuổi, nhưng anh viết gì mà khó hiểu quá vậy?