#Á hậu Quỳnh Châu

3 Bài viết

Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong ‘Mặt Trời Mùa Đông’: Vai diễn chữa lành

Học theo Hà Hồ, Quỳnh Châu ngậm "trái đắng" vì thí sinh mạnh bị loại

"MIQ không tạo drama để làm xấu hình ảnh người chuyển giới"