Xài iPhone mà cứ bị dân Android cười là không có nhạc chuông miễn phí, lý do là vì sao?

Tinh tế như Apple nhưng lại không có nhạc chuông tuỳ chỉnh miễn phí. Nhiều người dùng iPhone vẫn chịu số phận dùng nhạc chuông mặc định.

Nguồn: TH&PL

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.