Tính năng mà iFan "thèm khát" sắp xuất hiện trên iPhone 14 Pro?

Khánh Trang|

Lý do là Apple luôn chờ đợi công nghệ màn hình hoàn hảo rồi mới thiết kế tính năng luôn bật. Vậy màn hình sắp tới trên iPhone sẽ hoàn hảo đến mức nào.

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.