logo future

Giải mã chính sách đổi máy cũ mua máy mới với giá rẻ của Apple, nhìn tưởng lỗ nhưng lại siêu hời!

Khánh Trang|

Chính sách đổi trả của Apple khiến nhiều người hoài nghi. Apple thu máy cũ để làm gì?

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.