Ứng dụng

Vẽ tranh cực nghệ từ tính năng FaceID của iPhone!

FaceID không chỉ để nhận diện mà còn có thể vẽ tranh cực độc đáo nhờ vào tính năng quét 3D chi tiết.

Chia sẻ
Theo dõi VieZ trên
Vẽ tranh cực nghệ từ tính năng FaceID của iPhone!

 (Nguồn: TH&PL)

Chia sẻ