Đây là sản phẩm nguy hiểm nhất của Apple

Khánh Trang|
|
google news

Một thiết bị gây tranh cãi vì mức độ nguy hiểm. Kẻ xấu có thể lợi dụng nó đã theo dõi bạn ở mọi nơi mọi lúc mà bạn không hề hay biết.

Nguồn: TH&PL

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.