Công nghệ AI sẽ phá vỡ 40% việc làm trên toàn thế giới

Hiệp Nguyễn|
|
google news

Trí tuệ nhân tạo (AI) đóng một vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực kinh tế, tuy nhiên cũng gây ra thách thức lớn về việc làm trong tương lai.

Tác động của AI đối với việc làm trên toàn cầu đã trở nên rõ ràng, mở ra cơ hội mới và cung cấp công cụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng xuất hiện nguy cơ thay thế một số công việc truyền thống.

Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Kristalina Georgieva, cảnh báo rằng có tới 40% việc làm có thể bị ảnh hưởng bởi AI, đặc biệt là ở các nước phát triển.

cong nghe ai se pha vo 40 viec lam tren toan the gioi - anh 0

Kristalina Georgieva nhấn mạnh rằng, mặc dù có cơ hội tăng trưởng toàn cầu và tăng thu nhập, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ làm mất đi nhiều việc làm và tăng bất bình đẳng.

Sự độc đáo của AI nằm ở khả năng ảnh hưởng đến cả những công việc đòi hỏi kỹ năng quan trọng, không chỉ là những công việc lặp lại.

Theo ước tính, tới 60% việc làm có thể bị tác động bởi AI ở các quốc gia đang phát triển. Trong khi một nửa số ngành nghề sẽ tăng cường năng suất lao động, nửa còn lại có thể bị thay thế bởi máy móc và trí tuệ nhân tạo.

Sự phát triển của AI không chỉ đưa ra cơ hội mà còn mang theo rủi ro, như giảm việc làm, giảm mức lương, và sự biến mất của một số ngành nghề.

Đối diện với cảnh báo này, việc đào tạo lại nhân sự và thiết lập mạng lưới an toàn xã hội là cực kỳ quan trọng để giảm thiểu tác động tiêu cực và bảo vệ sự bình đẳng trong xã hội.

Nguồn: TH&PL

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.