Đừng dại dột dùng cáp sạc không rõ nguồn gốc, bạn có thể bị theo dõi và đánh mất dữ liệu đó!

Khánh Trang|

Chỉ cần cắm cáp không rõ nguồn gốc vào máy tính, bạn có thể bị người âm thầm xây nhập theo dõi. Chúng trông rất giống những cáp sạc thông thường, bạn khó mà phân biệt.

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.