logo future

Cận cảnh chiếc iPhone đời đầu cực hiếm, giá sương sương chỉ...12 tỷ đồng!

Khánh Trang|

Giá của chiếc iPhone đời đầu hiện tại vào khoảng nửa triệu đô la, tức gần 12 tỷ đồng.

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.